หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมาของโครงการ

    
 คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าบ้างหรือไม่บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองรูปร่างไม่ดีจึงใส่เสื้อผ้าไม่ได้ หรือไม่พอดีตัวซึ่งเป็นความคิดที่
ไม่ถูกต้องซะทีเดียวแต่ความเป็นจริงขนาดของเสื้อผ้าต่างหากที่ผลิตยังไม่ตรงและสอดคล้องกับสรีระของคนไทย คนที่มีหน้าอก เอว สะโพกที่เท่ากัน
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีรูปร่าง (Shape) เหมือนกัน ความสูงต่ำของ อก เอว สะโพก ล้วนทำให้ทุกคนสูงระหงต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดคำถามว่า
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจะผลิตขนาด (Size) ใดเป็นมาตรฐานปัญหาที่คนส่วนใหญ่พูดว่า “ ฉันไม่มีอะไรจะใส่ ” “Size ของฉันคือ Size อะไร ” จึงมัก
ได้ยินคนพูดอยู่เสมอ

     ปัญหานี้ไม่ได้พบเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นปัญหาระดับนานาชาติ แม้กระทั่งประเทศผู้นำแฟชั่นโลก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
ต่างลงมือปฏิบัติการสำรวจขนาดรูปร่างและกำหนดเป็นขนาด (Size) มาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นของทั้งยุโรปและอเมริกา เช่น SizeUK,
SizeUSA และนี่คือที่มาของโครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย หรือโครงการ SizeThailand ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ( NECTEC) โดยจะทำการสำรวจและวิจัยขนาดรูปร่างของคนไทยด้วยเครื่องตรวจวัดขนาด
รูปร่างสามมิติ (3D Body Scanner ) จากบริษัท The USA Textile/Clothing Technology Corporation [TC] 2 (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tc2.com)