หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังห้องสแกน  
 

    1.โต๊ะลงทะเบียน : ผู้เข้ารับการสแกนทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครของโครงการพร้อมทั้งรับรหัสประจำตัวและเอกสารอื่นๆ
     
2.เข้าสู่ห้องวัดด้วยมือ : เจ้าหน้าที่ของโครงการจะทำการวัดความสูง น้ำหนัก และตำแหน่งอื่นๆ ประมาณ 10 จุด
     
3.ห้องแต่งตัว : ผู้เข้ารับการสแกนเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้
     
4.เครื่องวัดขนาดรูปร่าง : ผู้เข้ารับการสแกนเข้ารับการสแกนรูปร่างโดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นผู้เข้ารับการสแกนเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับตามเดิม
     
5.ทางออก : ผู้เข้ารับการสแกนออกจากห้องสแกน
     
6.โต๊ะรับแบบสอบถาม : ผู้เข้ารับการสแกนตอบแบบสอบถามของโครงการและรับของที่ระลึกจากโครงการ


แผนผังห้องสแกน