หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชุดที่ใช้สำหรับการสแกน
  
 

     เพื่อให้ได้ข้อมูลขนาดรูปร่างที่ถูกต้องผู้เข้ารับการสแกนควรใส่ชุดสแกนที่มีลักษณะแนบตัวพอดี ดังภาพตัวอย่าง

 
     
   
     
ตัวอย่างชุดที่ใช้สำหรับการสแกน