หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
     
 

เครื่อง 3D Body Scanner
เทคโนโลยีการสแกน

     เครื่อง 3D Body Scanner ที่ใช้ในโครงการ SizeThailand เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี ริ้วเเสง (Light stripe) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยต่อร่างกายจากบริษัท The USA Textile/Clothing Technology Corporation [TC]2 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ SizeUK เเละ SizeUSA ซึ่งประสบความสำเร็จในการวิจัยการตรวจวัดเรือนร่าง 3 มิติมาแล้ว เครื่องดังกล่าวทำงานโดยสร้างแถบเเสงขาวที่เรียงตัวกันเป็นแนวฉายลงบนพื้นผิวร่างกายจากรอบทิศทาง เนื่องจากแถบแสงที่ฉายออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้น เป็นเส้นตรงที่เรียงตัวขนานกัน และจะมีแนวเส้นบิดเบี้ยวไป เมื่อตกกระทบพื้นผิวที่มีความโค้งนูน (ซึ่งในที่นี้คือร่างกายมนุษย์) โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ตัวตรวจจับของเครื่อง 3D Body Scanner จะทำการตรวจจับภาพรูปร่างของริ้วแสงทั้งหมดที่ปรากฏบนพื้นผิวร่างกายจากรอบทิศทางด้วยเซ็นเซอร์จำนวน 12 ตัว แล้วนำภาพเหล่านั้นมาประมวลผลโดยซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณ และสร้างออกมาเป็นแบบจำลองวัตถุรูปทรงสามมิติในคอมพิวเตอร์
     จากการทดสอบโดยบริษัท The USA Textile/Clothing Technology Corporation [TC]2 เรื่อง A Comparison of Body Scan Measurement Reliability and Repeatability versus Manual Measurement with Tape Measure พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดด้วยมือและการวัดด้วยเครื่อง 3D Body Scanner ข้อมูลค่าวัดขนาดรูปร่างที่ได้จากเครื่อง 3D Body Scanner จะมีความถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตำ่กว่าการวัดด้วยมือ