หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ขั้นตอนการสแกน
     
     1.ผู้เข้ารับการสแกนจะต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลทั่วไปกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sizethailand.org หรือลงทะเบียนที่บูธของ SizeThailand ที่ตั้งสแกนในจังหวัดต่างๆ เพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครโครงการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ข้อมูลการตรวจวัดเรือนร่างของบุคคล แบบสอบถาม พร้อมทั้งรหัสประจำตัวผู้เข้ารับการสแกน
     2.ผู้เข้ารับการสแกนยื่นเอกสารซึ่งประกอบด้วยรหัสประจำตัวผู้สแกนให้กับทางเจ้าหน้าที่ในห้องวัดด้วยมือ เพื่อวัดรอบศีรษะและรอบเท้าประมาณ 10 จุด
     3.การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการสแกนรูปร่าง ผู้เข้ารับการสแกนยื่นเอกสารที่ได้จากห้องวัดมือให้กับเจ้าหน้าที่ในห้องสแกน จากนั้นผู้เข้ารับการสแกนจะต้องถอดเสื้อผ้าในห้องแต่งตัว โดยเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดสแกนที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งถอดเครื่องประดับพร้อมทั้งรวบและเก็บผมให้เรียบร้อย
     4.ผู้เข้ารับการสแกนเดินเข้าไปในห้องสแกน ในระหว่างการสแกนผู้เข้ารับการสแกนจะต้องยืนในตำแหน่งรอยเท้าที่กำหนดไว้ มือจับที่ก้านจับทั้งสองข้าง หน้ามองตรงไปข้างหน้า จากนั้นจะมีเสียงบอกขั้นตอนการสแกนให้ผู้เข้ารับการสแกนทำตาม โดยเครื่องจะมีเสียงเตือนว่า “เมื่อพร้อมให้กดปุ่มที่ก้านจับด้านขวา” ให้ผู้เข้ารับการสแกนกดปุ่ม จากนั้นเครื่องจะทำการปรับระดับแสงและประมวลผลข้อมูล โดยผู้เข้ารับการสแกนจะยืนนิ่งอยู่กับที่ จนกว่าจะมีเสียงระบุว่า “เครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ” ผู้รับการสแกนจึงสามารถออกจากห้องสแกนได้
     5.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งหากการประมวลผลข้อมูลผิดพลาด ผู้เข้ารับการสแกนจะต้องเข้ารับการสแกนใหม่
     6.เมื่อการสแกนเสร็จสิ้นผู้เข้ารับการสแกนเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกมาจากห้องสแกน
     7.หลังจากที่สแกนเสร็จอาสาสมัครจะต้องทำแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืนเจ้าหน้าที่เพื่อรับของที่ระลึกจากโครงการ SizeThailand