หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     การสำรวจขนาดรูปร่างประชากรโดยใช้เทคโนโลยีตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติจะมีประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ข้อมูลขนาดรูปร่างสามารถจะทำประโยชน์ให้ได้ อาทิเช่น
          1. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ – มาตรฐานขนาดรูปร่างของประชากรจะทำให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสามารถออกแบบและกำหนดไซส์ของเสื้อผ้าเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละขนาดรูปร่างของกลุ่มลูกค้าของตน
          2. อุตสาหกรรมยานยนต์ – สามารถกำหนดตัวแปรสำหรับการออกแบบเพื่อเพิ่มความพอดีและสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่รถยนต์ เช่นการผลิตเบาะรองนั่งที่รองรับอย่างเหมาะสมกับขนาดรูปร่างของคนไทย
          3. การยศาสตร์ – ช่วยในการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและออกแบบอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
          4. อุตสาหกรรมการแพทย์ – ใช้ข้อมูลขนาดรูปร่างและสัดส่วนคนไทยในการวิเคราะห์เรื่องสุขภาพ และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระของประชากรไทย