หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สนับสนุน

     การสนับสนุนสามารถเป็นในรูปแบบเงินงบประมาณ หรือสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบัตรกำนัลเพื่อมอบให้ผู้เข้ารับการสแกน หรืออาจเป็น
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรืออาจเป็นอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เช่น ชุดใส่สแกน เป็นต้น มีการจำกัดจำนวนผู้ให้การสนับสนุนที่ไม่ใช่
ในรูปแบบเงินงบประมาณแต่ไม่จำกัดจำนวนผู้สนับสนุนในรูปแบบเงินงบประมาณ
     1. ผู้สนับสนุนระดับเงิน (Silver Sponsor)
          บริษัทขนาดเล็กหรือมหาวิทยาลัยจะได้รับรายงานสรุปการสำรวจบางส่วน
     2. ผู้สนับสนุนระดับทอง (Gold Sponsor)
          ได้รับรายงานสรุปการสำรวจฉบับสมบูรณ์และผลการวิเคราะห์จากการสำรวจ
     3. ผู้สนับสนุนระดับแพลทินัม (Platinum Sponsor)
          รายงานต่างๆ ที่ผู้สนับสนุนระดับทองได้รับ และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล (ลับเฉพาะ) ตามที่ผู้สนับสนุนร้องขอ ได้แก่บริษัทเทสโก้ โลตัส,
บริษัทโตโยต้า เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก(ประเทศไทย), บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)