หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม

 
 

Our Latest Project
<งานวิจัยในโครงการ>

 
   

SizeThailand Results
<ผลลัพธ์ของโครงการ>
 
 

News & Event
<ภาพข่าวและกิจกรรม>

 
 


SizeThailand ร่วมกับ โครงการ One million step for better me เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม One million steps for better me : M4M ภายใต้โครงการ Happy Station เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ในการนี้โครงการ SizeThailand ได้ให้การสนับสนุนระบบ SizeThailand e-health ในการวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ด้วยเครื่อง Tanita BC-418โครงการ SizeThailand เข้าชมงาน Saha Group Fair Trade Export Exhibition ครั้งที่ 18

     โครงการ SizeThailand ได้รับเชิญจาก บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมชมงาน Saha Group Fair Trade Export Exhibition ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2557สสส. เยี่ยมชมโครงการ SizeThailand

     วันที่ 10 มิ.ย. 2557 Sizethailand มีโอกาสต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ ในการเยี่ยมชมโครงการ HappyStation เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเนคเทคNECTEC ACE 2013 ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี

     โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการของประจำปี 2556 (NECTEC ACE 2013) ภายใต้แนวคิด “Smart Technology for Smart Community  ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งยังมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์และสารสนเทศโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ที่เนคเทคร่วมกับพันธมิตรพัฒนาขึ้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2554-2556) เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นทิศทางในการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไทย โดยในงานนี้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานนี้ด้วยสถาบันโภชนาการ - เนคเทค พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน “อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ"

     20 กันยายน ๒๕๕๖ : สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมเปิดตัวระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) คาดโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ฐานข้อมูลตำรับและรายการอาหารจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมการแนะนําสํารับอาหารที่จัดโดยนักโภชนาการจัดโดยระบบอัตโนมัติและจัดโดยโรงเรียนต่างๆที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้นที่สำคัญระบบยังช่วยในการประมวลผลคุณค่าอาหารและงบประมาณที่ใช้ของแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียนไทยแบบยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจยังสามารถเข้ามาเลือกสรรเมนูแนะนำสำหรับเด็กๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.sizethailand.org/lunch

ดูข่าวย้อนหลัง