หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

สสส. เยี่ยมชมโครงการ SizeThailand

      วันที่ 10 มิ.ย. 2557 Sizethailand มีโอกาสต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และคณะ ในการเยี่ยมชมโครงการ HappyStation เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเนคเทค โดยมี 2 โครงการที่เกี่ยวข้องของ SizeThailand คือ
      1. Size Thailand e-health ในการตรวจวัดสรีระและติดตามสุขภาพพนักงาน ด้วยเครื่อง3D Body Scanner และเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย (Tanita BC-418)
      2. FoodiEat หรือโปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายบนระบบ iOS เพื่อช่วยในการคำนวณปริมาณอาหารที่รับประทานและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน


ภาพ สสส. เยี่ยมชมโครงการ SizeThailand