หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประมวลภาพข่าวตีพิมพ์ของโครงการ SizeThailand

 

 
Bangkok Post - 26 Feb 09 Daily News - 26 Feb 09 Kom Chad Luek - 26 Feb 09
Khao Sod - 26 Feb 09
Matichon - 26 Feb 09 Naew Na - 26 Feb 09 Krung Turakit - 26 Feb 09 Manager - 26 Feb 09 (1)
Manager - 26 Feb 09 (2) Thai Post - 26 Feb 09 (1) Thai Post 26 Feb 09 (2) XPress - 26 Feb 09 (1)
XPress
- 26 Feb 09 (2) -
Thai Rath - 27 Feb 09 Khao Sod - 28 Feb 09 cience - Feb 09
Baan Muang - 1 Mar 09 Thansettakij
- 1 Mar 09 -
Naew Na - 2 Mar 09 Daily News
- 3 Mar 09 -
Nation - 3 Mar 09 Khao Sod - 3 Mar 09 Turakij
- 4 Mar 09 -
Siam Keela
- 16 Mar 09 -
Advance Business Magazine(1)
- Mar 09 -
Advance Business Magazine(2)
- Mar 09 -
Advance Business Magazine(3)
- Mar 09 -
Advance Business Magazine(4)
- Mar 09 -
Software Magazine (1)
- Mar 09 -
Software Magazine (2)
- Mar 09 -
Software Magazine (3)
- Mar 09 -
Software Magazine (4)
- Mar 09 -
     
Sakulthai
- 5 May 09 -