หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ผลการสำรวจรูปร่างกรุงเทพมหานคร  
  

 
 
เพศ น้ำหนัก
(กก.)
ส่วนสูง
(ซม.)
รอบอก รอบเอว รอบสะโพก
นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร
ชาย 70.09 169.88 39.40 100.1 33.80 86.06 37.70 95.73
หญิง 57.70 157.46 35.70 91.03 31.20 79.63 38.00 96.74
เพศ ผอม
(< 18.5 )
ปกติ
( 18.5-22.9 )
ท้วม
( 23.0-24.9 )
อ้วนปานกลาง
( 25.0-29.9 )
อ้วนมาก
( > 30)
ชาย 4.1 36.1 22.2 30.5 7.1
หญิง 10.4 42.6 14.4 24.6 8.0

หมายเหตุ ข้อมูลช่วง BMI มาจาก The Asia-Pacific Perspective Redefining Obesity and its Treatment
: The International Obesity Task Force (2000)