หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์

การเดินทาง
จากสะพานใหม่ นั่งรถสาย 39, ปอ. 39 หรือ ปอ 510
จากจตุจักร นั่งรถสาย 29, 39, ปอ. 29, ปอ 39, ปอ 510
 

 

แผนที่ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย