หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Nano Together สร้างสรรค์สไตล์ไทยก้าวไกลสู่เทรนด์โลก"

     โครงการ SizeThailand ได้รับเกียรติให้ไปจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ Size Thai ใน งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Nano Together สร้างสรรค์สไตล์ไทยก้าวไกลสู่เทรนด์โลก" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Inter Continental Bangkok โดยในงานนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ อุปสรรคและปัญหา ตลอดจนการหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับสิ่งทอของไทยต่อไป


ภาพกิจกรรมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Nano Together สร้างสรรค์สไตล์ไทยก้าวไกลสู่เทรนด์โลก