หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการ SizeThailnd ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     โครงการ SizeThailand ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกล คนไทยใส่ใจสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำเสนอระบบจัดสำรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (Thai School Lunch) ,ระบบติดตามสุขภาพของเด็กนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ และระบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (FoodiEat) บน iOS


ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์