หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลรูปร่างสามมิติกับงานด้านศัลยกรรม

     โครงการ SizeThailand ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสามมิติที่ได้จากเครื่อง 3D Body Scanner กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ โรงพยาบาลชลบุรี ในการทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่บาดแผลไฟไหม้บนร่างกายมนุษย์ ซึ่งโครงงานดังกล่าวเป็นการคำนวณพื้นที่บาดแผลไฟไหม้บริเวณผิวหนังของอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น ศีรษะ ลำตัว แขน ขา เพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำเกลือที่ใช้รักษาผู้ป่วย(คนไทย) ที่ได้รับบาดแผลไฟไหม้ที่ถูกต้องแม่นยำ โดยเทียบเป็นร้อยละของพื้นที่ผิวของร่างกายทั้งหมด วิธีการคำนวณคือผู้ใช้งาน (ในที่นี่คือคุณหมอ, หรือผู้เชี่ยวชาญ) จะทำการระบายพื้นที่ที่เป็นบาดแผลไฟไหม้ระดับสองและระดับสามลงบนโมเดลจำลองสามมิติ แล้วคำนวณพื้นที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ร่างกาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ต่อไปในอนาคต
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     1. นายธวัชชัย ดาศิริ     ผู้ทำโครงงาน
     2. นายวชิระวัฒก์ เหรียญตระกูล    ผู้ทำโครงงาน
     3. อาจารย์เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน      
     โรงพยาบาลชลบุรี
     1. นายแพทย์ธนะสิทธิ์ ก้างกอน
 
 

โปรแกรม Burn Resuscitation Fluid by Calculation Software From 3D Thai Human Model