หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร FoodiEat ออกอากาศรายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

     FoodiEat เป็นโปรแกรมสำหรับเก็บประวัติการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของวัน โดยผู้ใช้สามารถกรอกปริมาณแคลอรี่ของอาหาร ที่รับประทานเองหรือเลือกค่าประมาณแคลอรี่ของอาหารยอดนิยมและเครื่องดื่มกว่า 200 รายการ (ฐานข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบว่าในแต่ละวันได้ทานอาหารอะไรไปบ้างและคิดเป็นพลังงานรวมกี่กิโลแคลอรี่ นอกจากนี้ระบบยังคำนวณค่าดรรชนีมวลกาย (BMI)และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) ของผู้ใช้ ซึ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานของโปรแกรมจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่ เทปบันทึกภาพรายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย "FoodiEat"