หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

คลังรูปร่างสามมิติคนไทย (Thai 3D Body Model Corpus)

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัวเว็บไซต์คลังข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Corpus) ขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยให้กับนักวิจัยทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถที่จะนำข้อมูลที่เนคเทควิจัยและพัฒนามากว่า 25 ปี ไปต่อยอดเป็นงานวิจัยใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ โดยคลังรูปร่างสามมิติคนไทย (Thai 3D Body Model Corpus)สำหรับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ และสุขภาพ ให้บริการที่ http://www.nectec.or.th/corpus โดยท่านสามารถ Download ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้
1.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้หญิง ขนาดรูปร่าง 28-40 ช่วงอายุ 16-25 ปี
2.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้หญิง ขนาดรูปร่าง 30-46 ช่วงอายุ 26-59 ปี
3.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้ชาย ขนาดรูปร่าง 32-46 ช่วงอายุ 16-25 ปี
4.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้ชาย ขนาดรูปร่าง 32-48 ช่วงอายุ 26-59 ปี
พร้อมคำอธิบายจุดวัดและวิธีการวัด
  

แถลงข่าว R&D Corpus นักวิจัย
บรรยากาศการแถลงข่าว
ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว บูธ SizeThailand
คลังข้อมูลรูปร่างสามมิติคนไทย