หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 3-7 ธันวาคม 2552 โครงการ SizeThailand ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552

          โครงการ SizeThailand ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 บริเวณถนนราชดำเนิน ภายใต้แนวคิด “ ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี ” ช่วงระหว่างสี่แยก คอกวัว – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณหน้าวิทยาอาศรม / ธนาคารไทยพาณิชย์ ใกล้กับศึกษาภัณฑ์ ในวันที่ 3 – 7 ธ.ค. 2552