หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ SizeThailand On Tour จังหวัดที่ 7 และ 8

     ในการเก็บข้อมูลขนาดรูปร่างคนไทยของโครงการ SizeThailand ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคหรือจังหวัดใด ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ ในพื้นที่แต่ละแห่งต่างก็ให้การตอบรับโครงการ SizeThailand เป็นอย่างดี และหลังจากที่โครงการได้จัดเก็บข้อมูลขนาดรูปร่างประชากรไทย ทั้งภาคเหนือ และภาคใต้ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในภาคอีสานต่อเนื่องเป็นภาคที่สาม ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรก ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 2 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ชุมชนวัดสารพัดนึก, ชุมชนตลาด 5, ชมรมผู้สูงอายุบ้านดู่และชมรมผู้สูงอายุนาควาย เขต 1 เป็นต้น

ภาพบรรยากาศจังหวัดอุบลราชธานี  
 
 
 

     จังหวัดที่สองที่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 8 – 23 กันยายน 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทหารในสังกัด มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร์, ชมรมดอกคูณอาสาเมตตาธรรม, เทศบาลนครขอนแก่น , ชมรมผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 และ กลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการและช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการSizeThailand ให้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นต้น
     สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการสแกนเก็บข้อมูลในเขตภาคอีสานสองครั้งที่ผ่านมา โครงการ SizeThailand จะมีการเก็บข้อมูลอีกเป็นครั้งที่สาม ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 14 ตุลาคม 2550 นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่เทสโก้ โลตัส จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคอีสานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเก็บข้อมูลกับโครงการ โดยจะได้รับของที่ระลึกฟรี เช่นชุดสแกน Wacoal สำหรับสุภาพสตรี ชุดสแกน Guy Laroche สำหรับสุภาพบุรุษ และเสื้อที่ระลึกของโครงการ SizeThailand

ภาพบรรยากาศจังหวัดขอนแก่น