หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ SizeThailand On Tour จังหวัดที่ 4 , 5 และ 6

    โครงการ SizeThailand ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการจัดเก็บข้อมูลขนาดรูปร่างประชากรไทย โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยก ตามภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการได้ดำเนินการเก็บข้อมูลของภาคเหนือเสร็จสิ้นแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 24 มิ.ย ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก, สำนักงานเทศบาล นครพิษณุโลก ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ,ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต ,แม่ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศมหาราช ,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์, องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ และสภากาชาดไทยจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

ภาพบรรยากาศจังหวัดพิษณุโลก    
 
 
 

     หลังจากนั้นโครงการได้ทำการเก็บข้อมูลรูปร่างต่อที่ภาคใต้ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 30 มิ.ย – 19 ก.ค และกำลังดำเนินงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 ก.ค – 13 ส.ค ในการสแกนเก็บข้อมูลในภาคใต้ครั้งนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ,กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)  จังหวัดนครศรีธรรมราช, องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ,องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก, ศูนย์เฟื้อฟูผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,ผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต (ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ) เป็นต้น

      ในการลงพื้นที่ครั้งต่อไปของโครงการได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเริ่มสแกนเก็บข้อมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค – 2 ก.ย. นี้ โครงการ SizeThailand จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกท่านเข้าร่วมการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับโครงการในการค้นหาขนาดรูปร่างคนไทย เพื่อคนไทยเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธ SizeThailand และที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2224-5 หรือโทรศัพท์มือถือ 083-7625415 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศจังหวัดนครศรีธรรมราช      
   
  ภาพบรรยากาศจังหวัดภูเก็ต