หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ SizeThailand On Tour

     โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ SizeThailand ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา เพื่อทำการวิจัยหาขนาดรูปร่างคนไทยทั่วประเทศทั้งชายและหญิงประมาณ 10,000 คน ในการกำหนดเป็น standard size ของรูปร่างประชากรในแต่ละอายุและเพศ โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลครั้งแรกที่ TESCO LOTUS สาขาบางกะปิ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการสแกนเป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศภายในงาน