หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2549

    
โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นำเทคโนโลยี 3D Body Scanner ไปจัดแสดงในงาน ICT EXPO 2006 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี 3D Body Scanning และทดลองเก็บข้อมูลจากการสแกนผู้เข้าชมงานจำนวนทั้งสิ้น 176 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี