หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 7 กรกฏาคม 2549

     คณาจารย์นำโดย อาจารย์หฤทัย โลหะศิริวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบภายใน และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการ SizeThailand ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมี ดร.สุปิยา อุชชิน นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ บรรยายและนำเยี่ยมชมโครงการ