หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2549

     ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ 3D Body Scanning Technology และโครงการ SizeThailand กับ คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ในรายการ Smart Life ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2549 เวลา 11.45 น. ทางไอทีว