หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2549

     ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ 3D Body Scanning Technology และ โครงการ SizeThailand ในรายการ Sense of News ทางช่อง ASTV