หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 31 มีนาคม 2549

     ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 3D Body Scanning Technology และโครงการ SizeThailand ในรายการ E-Life E-Business ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และ Nation Channel