หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2549

     ดร.สุปิยา อุชชิน นักวิจัย จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ กำลังบรรยายโครงการ SizeThailand และสาธิตระบบตรวจวัดเรือนร่าง 3 มิติให้กับผู้เข้าชม ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2549 ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2549 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก